top of page

Doğaya Borcumuzu Nasıl Ödeyeceğiz?

ETD_S1-13.png
ETD_S1-18.png

Projelerimizden kaynaklanan karbon ayak izini en yaklaşık oranda hesaplamak için alanında uzman akademisyenlerle iş birliği yapacağız.

ETD_S1-14.png
ETD_S1-19.png

Karbon emisyonumuzu her yeni projemizde daha aşağıya çekebilmek için projelerimizde verimli kaynak kullanımını teşvik edecek, satın alınan malzemelerin karbon ayak izlerinin hesaplanması için tedarikçilerimizle ortak çalışmalar yürüteceğiz.

ETD_S1-15.png
ETD_S1-20.png

Yıl sonunda hesaplamaları yapılan ve şirketimizle ilişkilendirilen sera gazlarını nötrlemek için ağaçlandırma projelerini destekleyeceğiz.

ETD_S1-16.png
ETD_S1-21.png

Doğaya Borcumuz Var Platformu’nu hayata geçirerek önce kendi sektörümüzde, sonra tüm Türkiye’de iklim krizi ve artan karbon emisyonları konusunda kurumsal farkındalığı artıracağız.

bottom of page